web science
WebScience.gr
WebScience.gr
Tri03web - Νέα - Auto - Ασφάλιση - ins03web
Το πρώτο tri03web τρίμηνο οι αποζημιώσεις του κλάδου αυτοκινήτου
ανήλθαν στο 39,65% της αντίστοιχης
ins03web παραγωγής, ενώ για όλο το
έτος σε 47,75%. Στη ζωή τα αντίστοιχα νούμερα είναι
48,64% και 54,80%.
Άρα, για τη δεδομένη, περίοδο, οι μεν αποζημιώσεις του κλάδου
tri03web
ζημιών μειώθηκαν ως ποσοστό επί της παραγωγής, ενώ οι αποζημιώσεις
του κλάδου ασφάλισης ζωής ανέβηκαν απότομα.

Και ναι μεν στον κατ' εξοχήν κλάδο ζωής οι αποζημιώσεις του πρώτου
ins03web τριμήνου υπήρξαν 62,20% της παραγωγής, έναντι 85,15% για
όλο το έτος, αλλά στον κλάδο uni
03tlinked, εκεί όπου ο σχετικός λόγος
υπήρξε 
104,94%, τώρα υπήρξε 89,45% - δηλαδή οι αποζημιώσεις
υπήρξαν μεγαλύτερες από την
tri03web παραγωγή ασφαλίστρων.
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto243.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto244.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto245.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto246.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto247.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto248.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto249.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto250.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto251.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto252.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto253.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto254.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto255.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto256.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto257.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto258.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto259.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto260.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto261.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto262.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto263.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto264.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto265.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto266.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto267.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto268.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto269.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto270.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto271.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto272.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto273.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto274.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto275.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto276.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto277.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto278.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto279.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto280.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto281.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto282.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto283.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto284.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto285.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto286.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto287.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto288.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto289.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto290.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto291.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto292.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto293.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto294.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto295.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto296.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto297.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto298.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto299.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto300.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto301.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto302.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto303.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto304.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto305.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto306.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto307.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto308.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto309.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto310.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto311.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto312.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto313.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto314.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto315.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto316.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto317.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto318.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto319.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto320.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto321.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto322.html
www.webscience.gr/nea/asfalish/auto323.html www.webscience.gr/nea/asfalish/auto324.html
Copyright © 2013 - 2015 WebScience.gr. All rights reserved.