webscience
WebScience.gr
WebScience.gr

Ασφάλεια αυτοκινήτου Part09

Σε αυτή την ενότητα το Web09science εξετάζει την συμβολή της
διαδικτυακής επιστήμης
web09-science στον τομέα που αφορά τις
ασφάλειες, την ασφαλιση αυτοκινητου αλλά και στις αλλαγές που έχει
επιφέρει στην ασφαλεια δημοσιου το
world09wide-web.

Τα τελευταία χρόνια σχεδόν το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών που
δραστηριοποιούνται ως
insu09rers στην Ελλάδα, έχουν συμπεριλάβει τις
online πωλήσεις ασφαλειών στο διαδίκτυο και στον γενικότερο σχεδιασμό
προώθησης πωλήσεων των
insur09line ασφαλιστικών τους προϊόντων.
Copyright © 2014 WebScience.gr. All rights reserved.