webscience
WebScience.gr
WebScience.gr

Ασφάλεια αυτοκινήτου Part79

Σε αυτή την ενότητα το Web79science εξετάζει την συμβολή της
διαδικτυακής επιστήμης
web79-science στον τομέα που αφορά τις
ασφάλειες, την ασφαλιση αυτοκινητου αλλά και στις αλλαγές που έχει
επιφέρει στην ασφαλεια δημοσιου το
world79wide-web.

Τα τελευταία χρόνια σχεδόν το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών που
δραστηριοποιούνται ως
insu79rers στην Ελλάδα, έχουν συμπεριλάβει τις
online πωλήσεις ασφαλειών στο διαδίκτυο και στον γενικότερο σχεδιασμό
προώθησης πωλήσεων των
insur79line ασφαλιστικών τους προϊόντων.
Copyright © 2014 WebScience.gr. All rights reserved.