webscience
WebScience.gr
WebScience.gr

Ασφάλεια αυτοκινήτου Part45

Σε αυτή την ενότητα το Web45science εξετάζει την συμβολή της
διαδικτυακής επιστήμης
web45-science στον τομέα που αφορά τις
ασφάλειες, την ασφαλιση αυτοκινητου αλλά και στις αλλαγές που έχει
επιφέρει στην ασφαλεια δημοσιου το
world45wide-web.

Τα τελευταία χρόνια σχεδόν το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών που
δραστηριοποιούνται ως
insu45rers στην Ελλάδα, έχουν συμπεριλάβει τις
online πωλήσεις ασφαλειών στο διαδίκτυο και στον γενικότερο σχεδιασμό
προώθησης πωλήσεων των
insur45line ασφαλιστικών τους προϊόντων.
Copyright © 2014 WebScience.gr. All rights reserved.