webscience
WebScience.gr
WebScience.gr

Ασφάλεια αυτοκινήτου Part40

Σε αυτή την ενότητα το Web40science εξετάζει την συμβολή της
διαδικτυακής επιστήμης
web40-science στον τομέα που αφορά τις
ασφάλειες, την ασφαλιση αυτοκινητου αλλά και στις αλλαγές που έχει
επιφέρει στην ασφαλεια δημοσιου το
world40wide-web.

Τα τελευταία χρόνια σχεδόν το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών που
δραστηριοποιούνται ως
insu40rers στην Ελλάδα, έχουν συμπεριλάβει τις
online πωλήσεις ασφαλειών στο διαδίκτυο και στον γενικότερο σχεδιασμό
προώθησης πωλήσεων των
insur40line ασφαλιστικών τους προϊόντων.
Copyright © 2014 WebScience.gr. All rights reserved.