webscience
WebScience.gr
WebScience.gr

Ασφάλεια αυτοκινήτου Part31

Σε αυτή την ενότητα το Web31science εξετάζει την συμβολή της
διαδικτυακής επιστήμης
web31-science στον τομέα που αφορά τις
ασφάλειες, την ασφαλιση αυτοκινητου αλλά και στις αλλαγές που έχει
επιφέρει στην ασφαλεια δημοσιου το
world31wide-web.

Τα τελευταία χρόνια σχεδόν το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών που
δραστηριοποιούνται ως
insu31rers στην Ελλάδα, έχουν συμπεριλάβει τις
online πωλήσεις ασφαλειών στο διαδίκτυο και στον γενικότερο σχεδιασμό
προώθησης πωλήσεων των
insur31line ασφαλιστικών τους προϊόντων.
Copyright © 2014 WebScience.gr. All rights reserved.