webscience
WebScience.gr
WebScience.gr

Ασφάλεια αυτοκινήτου Part26

Σε αυτή την ενότητα το Web26science εξετάζει την συμβολή της
διαδικτυακής επιστήμης
web26-science στον τομέα που αφορά τις
ασφάλειες, την ασφαλιση αυτοκινητου αλλά και στις αλλαγές που έχει
επιφέρει στην ασφαλεια δημοσιου το
world26wide-web.

Τα τελευταία χρόνια σχεδόν το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών που
δραστηριοποιούνται ως
insu26rers στην Ελλάδα, έχουν συμπεριλάβει τις
online πωλήσεις ασφαλειών στο διαδίκτυο και στον γενικότερο σχεδιασμό
προώθησης πωλήσεων των
insur26line ασφαλιστικών τους προϊόντων.
Copyright © 2014 WebScience.gr. All rights reserved.