webscience
WebScience.gr
WebScience.gr

Ασφάλεια αυτοκινήτου Part02

Σε αυτή την ενότητα το Web02science εξετάζει την συμβολή της
διαδικτυακής επιστήμης
web02-science στον τομέα που αφορά τις
ασφάλειες, την ασφαλιση αυτοκινητου αλλά και στις αλλαγές που έχει
επιφέρει στην ασφαλεια δημοσιου το
world02wide-web.

Τα τελευταία χρόνια σχεδόν το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών που
δραστηριοποιούνται ως
insu02rers στην Ελλάδα, έχουν συμπεριλάβει τις
online πωλήσεις ασφαλειών στο διαδίκτυο και στον γενικότερο σχεδιασμό
προώθησης πωλήσεων των
insur02line ασφαλιστικών τους προϊόντων.
Copyright © 2014 WebScience.gr. All rights reserved.