webscience
WebScience.gr
WebScience.gr

Ασφάλεια αυτοκινήτου Part17

Σε αυτή την ενότητα το Web17science εξετάζει την συμβολή της
διαδικτυακής επιστήμης
web17-science στον τομέα που αφορά τις
ασφάλειες, την ασφαλιση αυτοκινητου αλλά και στις αλλαγές που έχει
επιφέρει στην ασφαλεια δημοσιου το
world17wide-web.

Τα τελευταία χρόνια σχεδόν το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών που
δραστηριοποιούνται ως
insu17rers στην Ελλάδα, έχουν συμπεριλάβει τις
online πωλήσεις ασφαλειών στο διαδίκτυο και στον γενικότερο σχεδιασμό
προώθησης πωλήσεων των
insur17line ασφαλιστικών τους προϊόντων.
Copyright © 2014 WebScience.gr. All rights reserved.