webscience
WebScience.gr
WebScience.gr

Ασφάλεια αυτοκινήτου - Menu

Σε αυτή την ενότητα το Webscience εξετάζει την συμβολή της
διαδικτυακής επιστήμης
web-science στον τομέα που αφορά τις
ασφάλειες, την ασφαλιση αυτοκινητου αλλά και στις αλλαγές που έχει
επιφέρει στην ασφαλεια δημοσιου το
worldwide-web.

Τα τελευταία χρόνια σχεδόν το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών που
δραστηριοποιούνται ως
insurers στην Ελλάδα, έχουν συμπεριλάβει τις
online πωλήσεις ασφαλειών στο διαδίκτυο και στον γενικότερο σχεδιασμό
προώθησης πωλήσεων των
insurline ασφαλιστικών τους προϊόντων.
Copyright © 2014 WebScience.gr. All rights reserved.